Genre
 
  Acosmetia
  Actinotia
  Agrochola
  Ammoconia
  Amphipoea
  Antitype
  Apamea
  Aporophyla
  Atethnia
  Athetis
  Atypha
  Auchmis
  Brachylomia
  Calamia
  Caradrina
  Celaena
  Charanyca
  Chloantha
  Coenobia
  Conistra
  Cosmia
  Dichonia
  Dicycla
  Dryobota
  Dryobotodes
  Dypterigia
  Eremohadena
  Euplexia
  Fissipunctia
  Eupsilia
  Globia
  Gortyna
  Helotropha
  Hoplodrina
  Hydraecia
  Ipimorpha
  Jodia
  Lenisa
  Luperina
 

Mesapamea

  Mesoligia
  Mormo
  Nonagria
  Oligia
  Omphaloscelis
  Oria
  Phlogophora
  Phragmatiphila
  Polymixis
  Polyphaenis
  Rhizedra
  Sesamia
  Spodoptera
  Spudaea
  Staurophora
  Thalpophila
  Tiliacea
  Trachea
  Trigonophora
  Xanthia
  Xylena

Copyright ©